Quán Gành Hào I và II tại Vũng Tàu

Gành Hào 1 :
– Địa Chỉ : 03 Trần Phú, P.5, Tp Vũng Tàu

– Điện Thoại: 064.355 09 09

Gành Hào 2 : – Địa Chỉ : 09 Hạ Long

(Khu Bến tàu Cánh ngầm) , P.2, Tp Vũng Tàu

– Điện Thoại: 064.357 77 77
Cafe Mũi Đá : – Địa Chỉ : 09 Hạ Long
(Khu Bến tàu Cánh ngầm) , P.2, Tp Vũng Tàu

– Điện Thoại: 064.625 33 55

QUẢNG CÁO LIÊN KẾT

DANH BẠ MỚI CẬP NHẬT

The Author

Gành Hào 1 : 064.3550909 - Gành Hào 2 : 064.3577777

SỐ ĐIỆN THOẠI Ve may bay gia re